Siyasal Bilgiler Fakültesi4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi

4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi

4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi


IV. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ

SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM

Çatışma Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme İçin Yerel ve Uluslararası Perspektifler


25-26 Kasım 2013

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Anadolu Hisarı Kampüsü, İstanbul

 

 

 

Kongre Çağrısı

IV. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ “SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM: Çatışma Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme İçin Yerel ve Uluslararası Perspektifler” başlığı altında 25-26 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir.

Mavi Karadeniz Kongresi’nin amacı, özellikle uluslararası bağlamda Karadeniz Havzası’nı çalışan akademisyenler, araştırmacılar, yerel yöneticiler, iş dünyası temsilcileri, doktora öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri, aktivistler ve diğer uzmanlar için bir akademik ortam oluşturmaktır. Kongre yerel yönetimler, insan hakları, çevre, ekonomi, finans, lojistik ve siyaset ile alakalı bölgesel sorunları tartışmak; varolan sorunların çözümünde Genişletilmiş Karadeniz Havzasında yer alan yerel ve merkezi yönetimler ile iş dünyası ve akademik kurumlar arasında kurulabilecek işbirliği olasılıklarını araştırmak; ve devam eden bölgesel çatışmaların çözümü ve sürdürülebilir kalkınma imkanlarını gözden geçirmek için bir fırsat sunmaktadır. 4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, hem araştırmacı ve akademisyenleri hem de uygulayıcıları bir araya getiren bir forum oluşturarak katılımcılara bölgeye dair projelerini ve çalışmalarını tartışmak, ortak sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunmak ve de akademik/profesyonel iletişim ve işbirliği ağlarını genişletmek için ortam hazırlar. Kongre, Karadeniz Havzası üzerine çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, yerel ve merkezi yönetimlerdeki uzmanlar ile iş dünyası temsilcilerinin siyaset, ekonomi, ve de diğer sosyal bilimler ve bağlantılı disiplinlerdeki çalışmaları/sunumları ile katılımına açıktır.

 

 

Konferans Başlıkları

Karadeniz Havzası’nda bölgesel işbirliğinin yerel ve uluslararası boyutlarının ele alınacağı kongrede aşağıda listelenen başlıklar ele alınacaktır.

 1. Küresel ve Bölgesel Politikalarda Karadeniz Havzası
 2. Genişletilmiş Karadeniz Havzasında Çatışma ve Barış
 3. Karadeniz Havzasında Yerel Yönetimler Arasında İşbirliği İmkan ve Alanları
 4. Finans, Enerji, Lojistik, Turizm vb. Alanlarda Bölgesel Ekonomik İşbirliği
 5. Devletler arasındaki Siyasal Sorunların ve Çatışmaların Çözümünde Yerel Yönetimlerin Olası katkıları
 6. Bölgesel Enerji Politikaları ve Boru Hatları
 7. Taşımacılık Alanında Sorunlar ve İşbirliği İmkanları
 8. Karadeniz Havzasındaki Yerel Yönetimlerin Temel Sorunları
 9. Balıkçılık ve Diğer Deniz Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımında Yerel ve Merkezi Yönetimler Arası İşbirliği
 10. Paradiplomasi, Şehirler Diplomasisi ve Bölgesel Barış
 11. Kardeş Şehir Uygulamaları ve Uluslararası Yerel Yönetim Birliklerinin Etkileri
 12. Karadeniz Havzasında Yerel ve Ulusal Demokratikleşme ve Siyasal Katılım Sorunları
 13. Karadeniz ve Çevresinde Uluslararası Hukuk Sorunları
 14. Karadeniz Havzasında Çevre Sorunları ve Çevre Sorunlarının Çözümünde Yerel ve Merkezi Yönetimler ile Kamu-Özel Sektör Arasındaki İşbirliği İmkanları
 15. Kimlik, Din, Kültür, Sosyal Değişim, Göç ve Azınlık Politikaları
 16. Karadeniz Havzasında Bölgesel ve Küresel Örgütler
 17. Başta Ortadoğu Olmak Üzere Diğer Küresel Sorunların Karadeniz Havzası Ülkelerinin Dış Politikalarına Yansıması
 18. Uluslararası İlişkiler ve Yerel Yönetimler Kapsamındaki Diğer Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Konular.

Özet Bildirilerin Gönderilmesi

Her katılım başvurusunda İngilizce bir bildiri özeti (en fazla 250 kelime) ve akademik pozisyonu ile ilgi alanlarını içeren bir kısa özgeçmiş (en fazla 100 kelime) http://dosya.marmara.edu.tr/syf/blueblacksea2013/AbstractForm.docx adresindeki “Özet Gönderme Formu” ile gönderilmelidir.

Bildiri Özetleri 21 Ekim 2013 tarihine kadar blueblacksea2013@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir. Tam metin bildirileri göndermek için 18 Kasım 2013 son teslim tarihidir.

Katılımcılar Türkçe ya da İngilizce sunumlar ile katılabilirler. Kongre’de sunulan bildirilerden seçilenler kongre bildiri kitabında basılacaktır.

Konferans Ücreti:

Kongre dinleyiciler için ücretsizdir. 


Konferansta bildiri sunacak katılımcılar için, katılım ücreti doktora öğrencileri ve araştırma görevlileri için 50 Avro ve diğer katılımcılar için 100 Avrodur. Ücret banka havalesi ile gönderilebileceği gibi kayıt sırasında da ödenebilir. Katılım ücreti konferans materyali ve yemekler içindir. Misafirhanede konaklama ücretsiz olup katılımcılar arasından organizasyon komitesince seçilen bildiri sahiplerinin yol masrafları karşılanacaktır.

 

Bu sayfa 4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi tarafından en son 19.11.2013 17:53:45 tarihinde güncellenmiştir.