Siyasal Bilgiler Fakültesi4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi

4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

  

1. Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak sunulabilir.

2. Bildiriler A4 (210x297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.5 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.

3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.

4. Bildiri başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.

5. Bildiri tek aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto ve Times New Roman olarak hazırlanmış 200 kelimeyi geçmeyen bir özet içermelidir.

6. Bildirinin en başında yazar(lar)ının adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.

7. Türkçe sunulan bildirilerde, bildirinin en sonunda 500 kelimeyi geçmeyen bir İngilizce özet verilmelidir.

8. Tam metin bildiriler tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil (kapak sayfası hariç) 20 sayfayı geçmemelidir.

9. Kaynak gösterimi içinChicago Manual of Style 16th Edition” (Chicago Stil El Kitabı 16. Baskı) kullanılmalıdır. (Bkz. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ )

Bu sayfa 4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi tarafından en son 26.10.2013 13:00:04 tarihinde güncellenmiştir.